ČASOPIS HEROLD – ŠERMÍŘSKÉ LISTY

Čtvrtletník pro skupiny a přátele historického šermu, který vycházel v tištěné podobě v letech 2000–2005. Mám na svědomí koncept, redakční a vydavatelskou činnost, logo a název, grafiku, sazbu, reportáže z akví, fotografie a další. Do čtvrtletníku přispívalo mnoho autorů (převážně odborné texty), a to jak články, tak i obrazově (většinu obálek tvořily ilustrace od Bojdy).


Kontakt:
Vítězslav Jančák – grafik a fotograf
tel.: 603 217 562 grafik@ujancaku.net

©2019–2023

Vítězslav Jančák – grafik a fotograf

Vítězslav Jančák | grafik a fotograf